ទំព័រ​ដើម​ / សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​ទាំងអស់ / Nature et Patrimoine / Panneau a Petit Pont des Granges 3