დასაწყისი / გალერეა / Nature et Patrimoine / 16 st-sulpice lauriere - rallye 16